Strona główna » Dokumenty » Nabór » Nabór do pracy - jednostki organizacyjne » Nabór na stanowisko referenta do spraw księgowości w Zespole Szkół w Osiecznej

Nabór na stanowisko referenta do spraw księgowości w Zespole Szkół w Osiecznej


Nabór na stanowisko referenta do spraw księgowości w Zespole Szkół w Osiecznej
wymiar czasu pracy ½ etatu
Dyrektor Zespołu Szkół w Osiecznej
ogłasza nabór na stanowisko- referent do spraw księgowości
1. Wymagania niezbędne:
• obywatelstwo polskie,
• pełna zdolność do czynności prawnych i pełnia praw publicznych,
• posiadanie wykształcenia wyższego lub średniego ekonomicznego,
• niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
• brak przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na wskazanym stanowisku.
2. Wymagania dodatkowe:
• znajomość przepisów prawa w zakresie zadań wykonywanych na stanowisku,
• znajomość obsługi komputera i programów płacowych,
• Umiejętność korzystania z Internetu wysyłanie i odbieranie poczty elektronicznej,
• samodzielność komunikatywność, wysoka kultura osobista,
• umiejętność dobrej organizacji pracy .
4. Główne obowiązki:
• sporządzanie list płac,
• dokonywanie rozliczeń z ZUS,
• wykonywanie obowiązków kasjera,
• wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora i Główną Księgową.
5. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• curriculum vitae ze zdjęciem,
• list motywacyjny,
• kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe kandydata,
• oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystania w pełni z praw publicznych,
• oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz o nie toczeniu się przeciwko niemu postępowaniu karnym,
• oświadczenie kandydata dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
6. Sposób i termin składania ofert:
Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w sekretariacie Zespołu Szkół w Osiecznej
ul. Kopernika 1 w godzinach urzędowania tj. od 8.00 – 15.00.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na referenta”, można je również przesłać pocztą.
Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 14.05.2009 r.
Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy z wybranymi kandydatami.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w Zespole Szkół w Osiecznej i Urzędzie Miasta i Gminy w Osiecznej
Dodatkowych informacji udziela dyrektor ZS w Osiecznej Andrzej Głowacki pod nr telefonu (65) 535-05-08
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Nabór do pracy - jednostki organizacyjne
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Tomek Biernaczyk
Informację wprowadził: Tomasz Biernaczyk
Opublikowany dnia: 2010-05-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-05-05
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 Transitional